ماشین آلات منتخب

امروز

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 2 مهر 1399
 LATHE SBL-290

تراش cnc

LATHE SBL-290

لیدول V-40

فرز cnc

لیدول V-40

هیوندایی HIT 20 M

تراش cnc

هیوندایی HIT 20 M

تراش cnc

VMC500

فرز cnc

VMC500

VCM500 XP

فرز cnc

VCM500 XP

فرز CNCهاردینگ

فرز cnc

فرز CNCهاردینگ

DEAWOO PUMA

تراش cnc

DEAWOO PUMA

تراش CNC گودوی

تراش cnc

تراش CNC گودوی

تراش cnc

وایرکات 4030SI

وایرکات

وایرکات 4030SI

وایرکات2020

وایرکات

وایرکات2020

وایرکات440

وایرکات

وایرکات440

پرس برک cnc

فرز DECKEL MAHOO CNC DMU 50 VL

پرس برک cnc

فرز DECKEL MAHOO CNC DMU 50 VL

لیزر برش cnc

تراش MORI SEIKI CNC DL - 20

تراش cnc

تراش MORI SEIKI CNC DL - 20

CHIRON FZ 15 S

فرز cnc

CHIRON FZ 15 S

DECHEL MAHODME 63 V

فرز cnc

DECHEL MAHODME 63 V

QUASER om

فرز cnc

QUASER om

HARDINGE BRIDGEPORT

فرز cnc

HARDINGE BRIDGEPORT

DART

فرز cnc

DART

فرز cnc

Tos vansdorf CNC

بورینگ cnc

Tos vansdorf CNC

فرز LEADWELL CNC

فرز cnc

فرز LEADWELL CNC

DECKELMAHOO CNC

فرز cnc

DECKELMAHOO CNC

یانگ YANG 600 CNC

فرز

یانگ YANG 600 CNC

TAKISAWA EX 910 TAKISAWA EX 910

تراش cnc

TAKISAWA EX 910 TAKISAWA EX 910

تراش MORISEIKI CNC SL -75

تراش cnc

تراش MORISEIKI CNC SL -75

تراش MATRA CNC TM-75

تراش cnc

تراش MATRA CNC TM-75