لیزر AMADA CNC FO 2412 NT

لیزر AMADA CNC FO 2412 NT

لیزر TRUMPF CNC L 3030

لیزر TRUMPF CNC L 3030

لیزر BYSTRONIC CNC BT L 3000

لیزر BYSTRONIC CNC BT L 3000

لیزر AMADA CNC FO 2412

لیزر AMADA CNC FO 2412

لیزر AMADA CNC 3015

لیزر AMADA CNC 3015

لیزر BYSTRONIC AG CH-3362

لیزر BYSTRONIC AG CH-3362

لیزر برش TRUMATIC CO2 CNC L3030

لیزر برش TRUMATIC CO2 CNC L3030

لیزر 4  AMADA KW FO-3015NT

فروخته شده

AMADA 1212

AMADA 1212

AMADA LASMIC LC1212A3

AMADA LASMIC LC1212A3

BYSTRONIC BYSTAR3015

BYSTRONIC BYSTAR3015

AMADA  LASMAC LC2415A2

AMADA LASMAC LC2415A2

PUNCHLASER AMAD APELIO -3-2610

PUNCHLASER AMAD APELIO -3-2610

BYSTRONIC BYSTAR3015

BYSTRONIC BYSTAR3015

BYSTRONIC BYSTAR 3015

BYSTRONIC BYSTAR 3015

TRUMPF TRUMATIC L2530

فروخته شده

AMADA 645

AMADA 645

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 2 مهر 1399