پرس برک AMADA CNC SCHIAVI

پرس برک AMADA CNC SCHIAVI

پرس برک BAYKAL CNC APHS 2104*60

پرس برک BAYKAL CNC APHS 2104*60

پرس برک I.MA.L CNC

پرس برک I.MA.L CNC

َAPX

َAPX

APX

APX

APX

APX

PRESS PREAK TEHIE

PRESS PREAK TEHIE

TECHNOLOGY PB100/2550

فروخته شده

Amada

Amada

PRESS BEREK AMADA APX2204

PRESS BEREK AMADA APX2204

PRESS BEREK BAYKAL APH31120

فروخته شده

ERMAKSAN SPEED-BEND

ERMAKSAN SPEED-BEND

LVD 5AXIS PPEB

فروخته شده

MACOS A135

MACOS A135

YSD

YSD

YSD

YSD

دو متر AMADA SCHIAVI

دو متر AMADA SCHIAVI

ماشین آلات جدید

آخرین به روز رسانی 2 مهر 1399