تراش Okuma CNC

قطر کار 160میلی متر طول 450 میلی متر کنترل okuma فابریک

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRUP CNC

قطر 250 میلی متر طول 800 میلی متر

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TME40 CNC/کنترل SIEMENS 802

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش FARAX CNC/ کنترل SIEMENS 808

دستگاه مناسب برای تولید قطعات دندانپزشکی بویژه اباتمنت و اسکرو هولدرهای آماده و درحال کار

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش BIGLIA CNC/ کنترل FANUC OT

تارت برقی

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش AXA CNC / کنترل SIEMENS 840C

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAZAK CNC/ کنترل MAZATROL 640T

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش SMTCL CNC/مدل CAK 61186 DI/کنترل FANUC OIM-TD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش DAEWOO PUMA CNC / کنترل FANUC OT

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MNFORT CNC/ کنترل SIEMENS S3

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش GORG FISHER CNC/ کنترل SIEMENS 880T

دارای محور C و دو تارت (تارت پایین ۱۲ ابزار) و مرغک اتوماتیک ایندرامات و لینت اتوماتیک و مرغک اتوماتیک و سه عدد درایو یدکی

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC/ کنترل MITSUBISHI TX8SD

6عدد ابزار زنده

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش YANG CNC/ کنترل FANUC OT-D

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TOPTURN CNC/ کنترل FAGOR

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TAKAMATSU CNC/ کنترل FANUC 10T

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش MAQDEBURG CNC / کنترل SIEMENS 840C

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TRAUB CNC/ کنترل MITSUBISHI TX8SD

متأسفانه این نوشتار تنها برای زبان های English قابل دسترس می باشد.

برچسب‌ها بدون دیدگاه

تراش TORNOS BECHLER CNC/ کنترل FANUC OTT

برچسب‌ها بدون دیدگاه