فرز SCHMID CNC/مدل VMC 800/کنترلHEIDENHAIN 407

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش OKUMA CNC/مدل LC30/کنترل OKUMA

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش BIGLIA CNC/مدل B121/S1/کنترل SEIMENS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز TEHRAN EKRAM CNC/کنترل GSK

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزعمودی TOPPER CNC /مدل 760/کنترل FANUC OMD

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز عمودی RAPIDRILL CNC/ مدل 500/کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC / کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز LEADWELL CNC/مدل V40/ کنترل FANUK

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DUGARD CNC /مدل EAGLE 850/کنترل HEIDENHAIN

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز HERMLE CNC/ مدل UWF 902 H/کنترل HEIDENHAIN 426

این دستگاه دارای 4 محور و افقی و عمودی با میز گردون می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش CINCINNATI CNC/مدل TC 200/ کنترل FANUC 21 IT

این دستگاه دارای دو محور می باشد .

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

وایرکات CHARMILLES CNC /مدل ROBIFILL / کنترل CHARMILLES

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش CINCINNATI CNC/مدل TC 250/ کنترل ACRAMATIC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز KONDIA CNC /مدل B1050/ کنترل HEINDENHAIN 410

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزHITACHI SEIKI CNC /کنترل SEICOS/مدل VK45

این دستگاه دارای کنترل SEICOS می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز OKK CNC/مدل PCV55/کنترل FANUC 18M

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز MORI SEIKI CNC /مدل SV 50/ کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش RADOX CNC/ کنترل SIEMENS 802E

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه