فرز SCHMID CNC/مدل VMC 800/کنترلHEIDENHAIN 407

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش MHP CNC/کنترل FANUC OT

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/مدل VMC 460/کنترل 2500 HEIDENHAIN

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش DECKEL MAHO CNC/مدل GRAZIANO 200/کنترل PHILIPSE

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز LEADWELL CNC/مدل VMC25 4AXIS/ کنترل MITSUBISHI

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز HITACHI SEIKI CNC/مدل VS 50/کنترل FANUC 18

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز LEADWELL CNC/مدل V40L/ کنترل FANUC OI -MD

برچسب‌ها, , , بدون دیدگاه

فرز HARTFORD CNC/ کنترل MITSUBISHI

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش FEMCO CNC کنترل FANUC 10

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/مدلVMC 560/کنترل 2500 HEIDENHAIN

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش TORNADO 100 CNC/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/کنترل 155 HEIDENHAIN

این دستگاه دارای موتور درایو اسپیندل فانوک می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز سنتر افقی HAAS CNC / مدل HS -1 / کنترل HASS

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

لیزر برش AMADA CNC/مدل FO3015NT 655/ کنترل FANUC 16OI-LB

این دستگاه دارای دوپالت می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش NAKAMURA CNC/مدل TMC-18/کنترل FANUC 21T

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش TORNADO 200 CNC/مدل A 90/ کنترل SIEMENS 808D

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز FAMUP CNC/مدل MCX450/ کنترل FANUC 21 IM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز JOHNFORD CNC/مدل MATRA/ کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه