تراش MHP CNC/کنترل FANUC OT

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز LEADWELL CNC/مدل VMC25 4AXIS/ کنترل MITSUBISHI

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز HARTFORD CNC/ کنترل MITSUBISHI

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش FEMCO CNC کنترل FANUC 10

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/مدلVMC 560/کنترل 2500 HEIDENHAIN

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش TORNADO 100 CNC/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز BRIDGEPORT CNC/کنترل 155 HEIDENHAIN

این دستگاه دارای موتور درایو اسپیندل فانوک می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش FEELER CNC/ کنترل FANUC OTD

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CME CNC/مدل FS-2/ کنترل HEIDENHAIN 426

این دستگاه دارای درایو محور چهارم و لینیر می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزBRIDGEPORT CNC/مدلVMC 600/کنترلHEIDENHAIN 410

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش YANG CNC/کنترل FANUC-OT

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز DECKEL CNC/مدل DC30/کنترل SIEMENS

دارای دو پالت 400*400 و 4 محور افقی می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز VICTOR CNC/ مدل VCENTER 70 /کنترل FANUC OM

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزMATCHMAKER CNC / مدل VMC 820D/کنترل FANUC

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

تراش SPINNER CNC/مدل TC 65/کنترل SIEMENS 820

این دستگاه دارای ابزار زنده می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز CINCINNATI CNC/ مدل ARROW 2/کنترل ACRAMATIC 2100

این دستگاه دارای سیستم شستشوی کابین و میز پنج شیار و موتور درایوها زیمنس فابریک می باشد.

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرزVICTOR CNC / مدل V CENTER 70/ کنترل HEIDENHAIN 426

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه

فرز REIDEN/کنترل HEIDENHAIN 355

برچسب‌ها, , , , , , , , , , , , بدون دیدگاه